Ukhuwah Dibina
"Ukhuwah Dibina” adalah manifestasi penubuhan Yayasan PERAMAH dalam membina kerjasama antara sahabat-sahabat PERAMAH tanpa mengira perbezaan latar belakang, usia, pangkat...
Read More
Ilmu Ditimba
“Ilmu Ditimba” adalah usaha dan wawasan Yayasan PERAMAH dalam menggalakkan perkongsian ilmu dan pengalaman dalam kalangan Sahabat PERAMAH untuk diaplikasikan demi kebaikan dan faedah...
Read More
Kebajikan Dicakna
“Kebajikan Dicakna” yang tertera dalam moto ini, melambangkan hasrat murni Yayasan PERAMAH untuk membantu Sahabat PERAMAH atau generasi sahabat PERAMAH, para guru, sekolah dan...
Read More